İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.

Bütün çalışanlarımıza din, dil ve ırk ayrımı yapmadan eşit kariyer fırsatı sunmak.

Bütün birimlerde karşılıklı bilgi akışı ve paylaşımının sağlanacağı rahat ve teşvik edici ortam sağlamak.

Çalışanlarımızın fikirlerine değer vermek ve bu fikriler doğrultusunda, üretim ve yönetim kademelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak.