Çevre Politikamız

Çalışanlarımızın çevre sağlığı ve çevre koruma bilincini sürekli geliştirmek.

Üretim proseslerimizde çevre sağlığına zarar vermeyen hammadde ve malzemeler kullanmak.

Üretim proseslerimizde ortaya çıkan atıkları azaltmak ve bunların geri dönüşümünü sağlamak.

Doğal kaynaklarımızı bilinçli ve etkili kullanmak.

Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.